STRONA GŁÓWNA

Parafia Rymsko-Katolicka w Starym Oleśnie powstała w 1911 r. Pierwszym proboszczem był ks. Marx. Do Parafii należy również kościoł w Gronowicach p.w. św. Idziego i kościół w Ciarce p.w. św. Piotra i Pawła. Obecnie proboszczem parafi jest ks. Grzegorz Juszczyszyn. Plebania mieści się w Starym Oleśnie przy ulicy Kluczborskiej. Najstarszym kościołem w parafii jest kościól w Starym Oleśnie z 1680 r i jest to kościół drewniany. Nastepnie jest kościół w Ciarce który został wybudowany w 1986 r. Jest to najmniejszy kościółek w naszej parafii. Najmłodszym kościołem jest kościół w Gronowicach. Został on poświęcony w 1997 r. Kościół ten stoi na miejscu dawnego drewnianego kościoła który spłonał w 1995 r. W parafii do tej pory było łącznie z obecnym 10 proboszczy.