STRONA GŁÓWNA

Do parafii Stare Olesno należą trzy kościoły: kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie, kościół  filialny pw. św. Idziego w Gronowicach oraz kościół  filialny pw. śś. Piotra i Pawła w Ciarce.  Proboszczem parafii jest ks. Grzegorz Juszczyszyn. Plebania mieści się w Starym Oleśnie przy ulicy Kluczborskiej 23.