O PARAFII

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny został zbudowany w 1680 r. Został zbudowany przez oo. Augustianów z Olesna. Do roku 1910 wioskę St.Olesno, Gronowice i Ciarkę obsługiwali oo. Augustianie. Od 1911 r St.Olesno wraz z przyległymi wioskami zostało samodzielną parafią. Pierwszym proboszczem był ks. Marx. Kościół został gruntownie odnowiony w latach 1955-7 i 1959, oraz ostatnio 2001-6. Kościół jest orientowany (tzn. ołtarz jest umiejscowiony we wschodniej części kościoła a główne drzwi wejściowe w zachodniej części), posiada konstrukcję zrębową, a wieża jest konstrukcji słupowej. Prezbiterium jest zamknięte prostą ścianą, a po jego północnej stronie mieści się zakrystia. Nawa jest szersza od prezbiterium w kształcie prostokąta. Wejście do kościoła znajduje się pod wieżą, do której po bokach zostały dobudowane dwa pomieszczenia służące jako schowki. Prezbiterium jest nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, na którym znajduje się obraz trójcy świętej. W nawie głównej strop jest płaski ozdobiony obrazami różnych świętych. W nawie głównej znajduje się chór wsparty na dwóch słupach. Okna w całym kościele sklepione są półkoliście. Ściany na zewnątrz, jak i dach obite są gontem. Wieża u podstawy ma ściany lekko pochyłe, izbica jest nieznacznie nadwieszana i ma ściany pionowe. Wieża jest zakończona ośmiobocznym namiotowym dachem gontowym. W izbicy okienka mają wykrój kwadratu przenikającego się czworoliściem. Nad nawą znajduje się sześcioboczna wieżyczka, nakryta dachem namiotowym.