HISTORIA PARAFII

Parafia Rzymskokatolicka św.  Marii Magdaleny w Starym Oleśnie powstała w 1911 r. Została wyodrębniona z parafii Olesno. Parafię tworzą trzy miejscowości: Stare Olesno, Gronowice oraz Ciarka. Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie został zbudowany w 1680 r.  przez oo. Augustianów, którzy duszpasterzowali  w Oleśnie. W 1911 roku kościół ten stał się kościołem parafialnym. Od początku parafii kolejnymi proboszczami byli:  ks. Franciszek Marx, ks. Karol Pollak, ks. Jerzy Pollak, ks Zbigniew Krukowski, ks. Leon Topisz, ks. Jerzy Pielka, ks. Zygmunt Stanula, ks. Zygmunt Wąchała oraz ks. Piotr Kus. Obecnie proboszczem jest ks. Grzegorz Juszczyszyn. Kościół parafialny został gruntownie odnowiony w latach 1955-1959. Kościół jest orientowany (tzn. ołtarz jest umiejscowiony we wschodniej części kościoła a główne drzwi wejściowe w zachodniej części), posiada konstrukcję zrębową, a wieża jest konstrukcji słupowej. Prezbiterium jest zamknięte prostą ścianą, a po jego północnej stronie mieści się zakrystia. Nawa jest szersza od prezbiterium w kształcie prostokąta. Wejście do kościoła znajduje się pod wieżą, do której po bokach zostały dobudowane dwa pomieszczenia służące jako schowki. Prezbiterium jest nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, na którym znajduje się obraz trójcy świętej. W nawie głównej strop jest płaski ozdobiony obrazami różnych świętych. W nawie głównej znajduje się chór wsparty na dwóch słupach. Okna w całym kościele sklepione są półkoliście. Ściany na zewnątrz, jak i dach obite są gontem. Wieża u podstawy ma ściany lekko pochyłe, izbica jest nieznacznie nadwieszana i ma ściany pionowe. Wieża jest zakończona ośmiobocznym namiotowym dachem gontowym. W izbicy okienka mają wykrój kwadratu przenikającego się czworoliściem. Nad nawą znajduje się sześcioboczna wieżyczka, nakryta dachem namiotowym. Kościół filialny pw. św Idziego w Gronowicach został wybudowany w latach 1996-1997, a konsekrowany przez ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola 12 kwietnia 1997 roku. Kościół ten stoi na miejscu drewnianego kościoła, który spłonął w 1995 roku. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła w Ciarce został wybudowany w latach 1984-1986. Konsekrował go ks. Biskup Jan Bagiński 12 października 1986 roku.