AKTUALNOŚCI

Moi Drodzy!

Jestem Wam bardzo wdzięczny za troskę o materialne utrzymanie naszej parafii. W obecnym trudnym czasie, który przeżywamy, nie ma okazji do składania ofiar na kolektę w kościele. Dlatego w odpowiedzi na wasze pojawiające się telefony i zapytania, informuję, że na potrzeby, utrzymanie naszej parafii można, jeśli mamy taką wolę, przekazywać, przelewać ofiary na nasze konto parafialne. Numer konta parafii:

 08 8876 0009 0036 9891 2000 0001.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Szczególne podziękowanie składam rodzinom i osobom indywidualnym, którzy w ostatnim czasie przekazali ofiary na konto naszej parafii, na potrzeby naszej wspólnoty.  Dobroć Waszych serc niech Pan Bóg wynagrodzi swoimi łaskami. Szczęść Wam Boże.
Ks. proboszcz Grzegorz Juszczyszyn

Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, podstawową formą pojednania z Bogiem jest Akt Żalu Doskonałego.  W tym celu należy uczynić gruntowny rachunek sumienia i wzbudzić  w swym sercu Doskonały Akt Żalu za grzechy z intencją  przystąpienia do spowiedzi św. w najbliższym terminie,  kiedy będzie to możliwe. Zaleca się też odmówić Koronkę  do Bożego Miłosierdzia. Po spełnieniu tych warunków można  przystępować do Komunii św.

 ŻAL DOSKONAŁY – przebieg:

  1. Znak Krzyża; „W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen”.
  2. Następuje rachunek sumienia – w ciszy. (Można przyjąć postawę siedzącą, klęczącą lub stojącą)
  3. Wzbudzenie Żalu Doskonałego.
  4. Chwila ciszy.
  5. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu……itd.
  6. Prośby;
   • Proszę Cię Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
   • Proszę Cię Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
   • Proszę Cię Panie, aby Twoje dzieci, które grzech oddalił od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.                      
  7. Odmówienie Modlitwy Pańskiej; Ojcze nasz……oraz Chwała Ojcu….
  8. Wyznanie wiary, nadziei, miłości, żalu; Wierzę w Ciebie Boże Żywy, w Trójcy Jedyny Prawdziwy……..itd.
  9. Odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Drodzy Parafianie

W tym trudnym czasie łączę się z Wami duchowo i pamiętam w modlitwie o zdrowie w sytuacji epidemii.  Jezu ufam Tobie.

Ks. proboszcz Grzegorz Juszczyszyn